dimarts, 16 de febrer de 2010

jjjjjjjjjjjjjjj

dilluns, 8 de febrer de 2010

RESPOSTES

Avui com a fet diferent, al que acostumo a fer, he fet una “turner” pels diferents blocs de CIU, he vist els disbarats de Ebrediputats i he pogut veure com els de CIU de Batea s’apliquen a aquest fet de fer oposició per la red.

És però evident que sempre és pot dependre alguna cosa, també dels de CIU, i és que veure el text i sobretot els comentaris dels textos resulta interessant encara que sigui per veure el desencaminats que van i la manca de informació que els regidors de CIU donen als seus seguidors.

És per això que intentaré aclarir aquestes preguntes que ells no responen però jo en molt de gust ho faré, sense cap problema. Ah!!, si hi alguna pregunta que vulguin més aclariment sols cal que m’ho diguin aquí al meu bloc o a qualsevol instancia de l’ajuntament, estiguin segurs que els contestaré sempre.

1ª pregunta feta al bloc de CIU: Qui mantindrà tot això? ( es refereixen a totes les obres i infraestructures municipals que hem fet durant tots aquests anys).

RESPOSTA: És veritat que durant aquests anys hem fet moltes obres i infraestructures pavelló, llar d’infants, casal municipal, centre de dia, hospital de dia, centre de rehabilitació, institut- escola, servei d’agricultura, museu, xarxa de gas, polígon industrial, carreteres i molts i molts carrers i places, entre d’altres coses.

És evident que això ha suposat un pas endavant molt important per Batea que falta complementar amb la residència per la gent gran i també amb la remodelació de tot l’àrea d’esportiva, és però molt clar que també representa cada cop més un cost més elevat per al seu manteniment, és en aquest sentit que crec interessant la pregunta anònima que feien al bloc de CIU i que ells no han respost.

Al respecte cal indicar que des de l’oposició sempre se’ns ha retret que ajustàvem massa els pressupostos municipals i que en conseqüència sempre tancàvem l’any amb un superàvit important, que desprès ens ha servit per finançar obres que del contrari no hauríem pogut fer.

És una realitat que aquest superàvit no es pot destinar per cobrir despeses ordinàries, és però una evidència clara que la bona gestió del pressupost fa que la situació econòmica de l’ajuntament de Batea avui sigui optima, quan molt ajuntaments pateixen molt. Però el que fica a la llum, és que si sabem gestiona bé l’ajuntament té marge per poder mantenir aquest augment de despesa ordinària que suposa el manteniment i la gestió de noves infraestructures.

Fins ara ho hem fet generant encara superàvit, també l’any 2009, i sense apujar els impostos, que per cert són els més baixos del nostre entorn, no dubteu que de no haver-hi cap retallada externa l’ajuntament de Batea té recursos per mantenir aquestes infraestructures, sempre i quan es prenguin les decisions encertades i correctes. És evident però que arribarà un moment que el pressupost municipal no tindrà marge per més inversions, encara no és el cas, però sempre ha de garantir la despesa ordinària.

Cal indicar que aquest Ajuntament de Batea és el mateix que gestionava CIU, amb un endeutament desbordat i un dèficit desmesurat i això que no tenia infraestructures i tots els bens eren en situació d’enderroc. És evident que és el mateix però no és pareix en res és el gestionar bé o el no fer-ho ... nosaltres som la garantia de que ho hem sabut fer i ho sabem mantenir.

2ª pregunta feta al bolc de CIU: S’ha fet alguna acció per donar a conèixer el polígon?

RESPOSTA: El Polígon Industrial “Vall de Vinyes” encara no està acabat, falta alguna cosa entre elles la més important és la portada de la energia elèctrica. A aquest fet cal dir que aquesta setmana s’encendran ja les faroles de forma provisional i l’arribada al polígon industrial de la potència definitiva serà dins del segon semestre de l’any.

Per donar a conèixer el polígon hem fet un estudi dins del programa de DERRUTA, de la situació i de les possibilitats de la promoció del polígon i de la implantació d’empreses, estudi que ha estat finançat amb recursos del SOC.

Esperem també que en un període molt breu de temps tinguem un preu del metre de la zona industrial, que ha de ficar l’INCASOL, negociacions que ja hem començat i que demà mateix hi tenim una reunió a Barcelona.

El que si que és molt clar és que sinó hi ha polígon no hi ha empreses, i el que és evident és que a Batea fins ara el sol industrial no estava preparat i a més valia a preu d’or, això amb el polígon ho hem de moment solucionat.

Tenim previst que aquest any l’ajuntament construirem ja una primera nau industrial, i hi ha algunes empreses interessades en aquest projecte de la biomassa, en el qual fa molt temps que hi estem fent molts esforços, esperem tenir sort i si així és potser no el tindrem ple però gairebé.

Un consell, si em permeteu, les coses no es fan soles sols es fan treballant!!.

3ª pregunta feta al bloc de CIU: Darrera de totes les obres i infraestructures que pareixen “inútils”, no hi haurà cap comissió per al nostre estimat alcalde?

RESPOSTA: No respondre el d’obres “inútils” ja que crec que la gent ja te clar que el que és inútil i el que no, i la diferència entre tenir o no tenir les coses.

Tampoc ho faré sobre el “d’estimat alcalde” ja que és evident que el que te dubtes sobre aquestes coses no m’estima gents ni mica, ho sento és el seu problema!!.

A la pregunta de les comissions li respondre que evidentment que NO!! i NO!! amb rotunditat, jo mai m’he ficat ni em ficaré res de ningú a la butxaca ... per mi els diners dels bateans són sagrats, i ho sento però per aquí mai em trobaran. Ah, per cert qui vulgui i quan vulgui pot veure tots els comptes de l’ajuntament o de qualsevol obra, no hi ha problema!!.

Ah, per cert els de CIU no responen, ells ja saben que de comissions ni de robar res de res, a més ells coneixen tots els números i contractacions, saben que ho fem bé i transparent, diguin-ho si us plau ... responguin.

Per cert hi ha un regidor de CIU que va tenir de tornar els diners la legislatura passada, per cobraments il·legals i irregulars, recorden... potser aquest any tingui de tornar a tornar-los, s’hi aposten alguna cosa? ... ja en parlarem!!

4ª pregunta feta al bloc de CIU: ¿ Me gustaria saber, porque todas las obras del Ayuntamiento de Batea, las realiza el mismo constructor y el mismo instalador, siendo este último concejal del Ayuntamiento?

RESPOSTA: En cap cas les obres de l’ajuntament de Batea les realitza la mateixa empresa, podeu fer un repàs de totes les obres i això no és així, clarament!!.

És evident que hi ha gent interessada en dir això, i si pot ser en fer-ho creure, no hi puc fer res però a la disposició de qui vulgui està tota la documentació.

Cal dir que els regidors de CIU no responen ja que ells saben que les coses es fan correcta i legalment, hi ha un regidor de CIU que forma part de la “Taula de contractació” i sempre s’ha fet el que els informes jurídics i tècnics aconsellaven com a proposta millor per l’ajuntament.

Si volen els de CIU o vostès compararem amb les obres de l’època de CIU i veuran el que era fer les coses il·legals i malament, per això el dèficit i els problemes econòmics de llavors, o és que no recorden?, les coses no són com són per que si ... .

Ah, no me’n recordava ... el del mateix instal·lador !!, l’ajuntament de Batea mai ha contractat a cap empresa que sigui de cap membre o parent d’un regidor de l’Ajuntament, això li han de preguntar a cada una de les empreses que han fet l’obra, ells sabran els seus tractes jo ni l’ajuntament els assegurem que no.

Ah!!, el regidor aquest ja no és de l’ajuntament, i la seva filla treballa per al Consell Comarcal de la Terra Alta no per l’ajuntament de Batea.

5ª pregunta feta al bloc de CIU: ¿ Es verdad que una obra (Travesia de C/ Tarragona) se pasó propuesta a todos los paletas del pueblo con una cantidad por la que no se podia realizar la obra, que la adjudica al contratista de siempre, y luego les aprueban más dinero por que dicen que se habian olvidado una partida??.

RESPOSTA: Als paletes del poble sempre se’ls hi passen totes les obres que fa l’aj untament de Batea, per tal que ho sàpiguen i invitant-los a que presentin oferta, sempre vol dir SEMPRE i a totes les obres!!.

El pressupost de l’obra és el del projecte que va fer Joaquim Ferrús, no el que dic jo o qualsevol altre, i el que és evident és que és va contractar per aquell preu i per aquell preu es va fer.

A més d’aquesta obra varem decidir canviar l’enllumenat públic que l’arquitecte no havia previst, ell va demanar el pressupost complementari i ell va certificar que era el correcte. És una obra que no va tenir cap més problema ni extra, és a dir es va fer pel preu de contracta, res a dir.

Torno a dir que qui vulgui veure tot l’expedient pot fer-ho sense cap problema, i a més els de CIU saben que està tot correcte i que aquesta pregunta la resposta única és NO.


Crec que la resposta a aquestes preguntes serà d’utilitat aquí anònimament les pregunta, si vol més detalls els hi donaré tots els que vulguin d’això o d’allò, del que vulguin... si ho volen fer anònimament els hi proposo aquest bloc o la pàgina de l’ajuntament, no hi ha cap problema.

Si volen veure els documents de qualsevol assumpte en concret podem, si és el cas, escanejar els documents si cal, com vulguin i sense perdre l’anonimat si així ho volen, a mi no m’importa crec que és la meva obligació donar informació i transparència.

L’alcalde respon sempre, els de CIU mai !!! ... no som iguals, a que no?.


JOAQUIM PALADELLA CURTO.